Landelijk kwaliteitskader effectieve jeugdinterventies

Op 5 juni 2024 hebben de ministers van Justitie en Veiligheid en voor Rechtsbescherming het Kwaliteitskader Effectieve Interventies aan de Tweede Kamer aangeboden. Het rapport zet op basis van een zeer brede inventarisatie van bestaande wetenschappelijke inzichten uiteen waaraan gedragsinterventies moeten voldoen om effectief te zijn in het tegengaan van jeugdcriminaliteit en welke inzet ook een tegengesteld effect kan hebben. De inzichten uit dit kader bieden gemeenten en diverse andere partners in het land handvatten om (doelgroep, doelstelling of uitvoering) van interventies aan te passen, nader onderzoek te doen of juist te versterken of interventies te stoppen,. Vanuit het oogpunt van de gezamenlijke preventieve aanpak met een zo groot mogelijke impact, kunnen deze handvatten niet vrijblijvend zijn en is van belang dat deze worden benut, voor de doelgroep zelf, maar ook voor de doelmatige inzet van middelen. 

De aankomende maanden wordt het rapport doorontwikkeld naar een handzame scan, waarmee de lessen uit het rapport makkelijker kunnen worden vertaald naar beleid en uitvoering. Zodra deze beschikbaar is, zal deze ook hier worden opgenomen en breder worden verspreid.