Harm Alarm met telefoon

Home

Je veilig voelen in je eigen omgeving is ontzettend belangrijk. Vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid zetten we daarom in op het voorkomen van criminaliteit en op de zorg voor slachtoffers en het opsporen en vervolgen van daders indien er toch een misdrijf heeft plaatsgevonden.

Ook als burger, medewerker, ondernemer, leerling of docent kun je helpen om criminaliteit te voorkomen. Bijvoorbeeld in jouw eigen wijk, maar ook online. Praktische tips over het voorkomen van woninginbraken, overvallen of het beschermen van je smartphone of laptop tegen diefstal of heling, vind je op deze website. Daarnaast vind je informatie over (aankomende) bijeenkomsten, andere activiteiten en initiatieven. Hou daarom deze website in de gaten!