Flyer Online veiligheid

In deze flyer wordt het onderwerp online veiligheid toegelicht en worden tips gegeven om te voorkomen dat senioren slachtoffer worden van deze vormen van oplichting. Knip de tips uit en leg deze naast de computer!