Campagne Senioren en Veiligheid header

Senioren en Veiligheid

In september heeft vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid de campagne senioren en veiligheid plaatsgevonden. Onder de slogan ‘Maak het ze niet te makkelijk’ werd gedurende vier weken aandacht besteed aan verschillende vormen van criminaliteit waar ouderen regelmatig slachtoffer van worden, met als doel senioren bewust te maken en handelingsperspectief te bieden in wat ze zelf kunnen doen om slachtofferschap te voorkomen.

Mede gezien het succes van de campagne is besloten om de maand april uit te roepen tot de maand van senioren en veiligheid en dan ook de campagne te herhalen.

Agenda

  • Start van de Senioren en Veiligheidsmaand op 1 april.
  • Op 7 april tekent minister Grapperhaus een convenant met de verschillende ouderenbonden, de politie en het CCV om gezamenlijk te werken aan het verhogen van de weerbaarheid van senioren tegen de verschillende vormen van criminaliteit.
  • Op 8 april om 10.30 uur is er een informatie webinar bestemd voor de vrijwilligers en consultants van de ouderenbonden. Hiervoor is een brochure ontwikkeld die handvatten biedt om de senioren van juiste en eenduidige informatie te voorzien.
  • Op 15 april om 10.30 uur is er een webinar waarin er kort wordt teruggekeken naar de verschillende vormen van criminaliteit die in september tijdens de webinars zijn besproken. In het tweede deel van het webinar wordt het fenomeen spoofing besproken en toegelicht. Onder de knop spoofing vind u het nieuwe informatiefilmpje over dit onderwerp met Kees Hulst wederom in de hoofdrol.
  • Op 22 april om 10.30 uur een webinar waarin de online veiligheid uitgebreid besproken zal worden. Tijdens dit webinar komen er vele tips voorbij waardoor men zich veilig in de digitale wereld kan begeven.

Net als in september zal Catharine Keyl de presentatie op zich nemen van de webinars en kunnen de kijkers thuis vragen stellen.

  • Tot slot is er een flyer gemaakt waarin alle onderwerpen toegelicht worden en waarbij tips worden gegeven om te voorkomen dat senioren slachtoffer worden van deze vormen van oplichting. Knip de tips uit en leg deze naast de computer!