Week van de Veiligheid

Als ondernemer start je je bedrijf vanuit passie, met een missie. Veiligheid is misschien niet het eerste waar je dan aan denkt, maar is wel een belangrijke voorwaarde voor succesvol ondernemerschap, voor jou als ondernemer, voor je medewerkers, maar ook voor toeleveranciers en klanten. Ook voor jou als medewerker is een veilige werkomgeving van essentieel belang; daar sta je mogelijk pas bij stil als dit niet meer vanzelfsprekend is.

Tijdens de jaarlijkse Week van de Veiligheid sta jij als medewerker en ondernemer centraal. Je kunt vaak deelnemen aan een bijeenkomst in je gemeente, een (online) cursus volgen of luisteren naar de ervaringen en tips van andere medewerkers en ondernemers tijdens (digitale) bijeenkomsten.

Met het oog op veiligheid bij het werk en binnen bedrijven vindt ieder jaar in oktober, in week 41, de Week van de Veiligheid plaats. De Week van de Veiligheid is een initiatief van en door medewerkers en ondernemers. Tijdens deze week wordt aandacht besteed aan de mogelijkheden om criminaliteit te voorkomen en ieder meer alert en weerbaar te maken. Door heel het land worden activiteiten voor medewerkers, ondernemers, bedrijven en inwoners van gemeenten georganiseerd.

Week van de Veiligheid 2022

De komende Week van de Veiligheid vindt plaats in week 41, vanaf 10 oktober aanstaande. Het centrale thema in 2022 is gedigitaliseerde/cybercriminaliteit.

Hierbij wordt u uitgenodigd de aftrap van de Week van de Veiligheid bij te wonen in Breda op 10 oktober in de Waalse kerk. De inloop is vanaf 9.15u. Het programma start om 9.45u. Het programma duurt tot 13u en daarna is er ruimte om door te praten tijdens de lunch.

De aftrap is georganiseerd rond de ondertekening van een bijzondere samenwerking  Digitaal Weerbaar Breda in de regio Breda met bedrijven, zoals het Amphia Ziekenhuis, en overheidsinstanties, zoals gemeente en de politie. We zijn steeds meer afhankelijk van technologische en online ontwikkelingen. Diverse partners in de regio Breda willen zich weerbaar maken in verband met de risico’s van criminaliteit en het verstoren van het werk van bedrijven en organisaties. Hoe is die samenwerking tot stand gekomen en hoe kunt u zorgen dat u en uw medewerkers zijn voorbereid op online criminaliteit? Vragen waarop u tijdens de opening met een panelgesprek met deskundigen en de verdiepende sessies antwoord kunt krijgen.

Het staat branches, gemeenten en anderen uiteraard vrij om andere thema’s onder de aandacht te brengen, zoals overvallen of uitgaansgeweld , waarbij u eventueel ook bijvoorbeeld het Platform Veilig Ondernemen in uw regio eens kunt benaderen: https://hetccv.nl/onderwerpen/platform-veilig-ondernemen/ Het is vaak maatwerk per branche en/of gemeente. Verschillende branches en gemeenten zullen gedurende de week dan ook zelf verschillende activiteiten organiseren, zoals een ontbijt rond een thema of een (online) cursus.


Congres in Cyberspace: Better Safe Than Sorry
Op 12 oktober 2022 wordt een congres gehouden door Platform Veilig Ondernemen Oost-Nederland in de Week van de Veiligheid voor ondernemers en hun werknemers uit de Achterhoek en aangrenzende gemeenten. Daniel Verlaan, techjournalist bij RTL en het cybercrimeteam van de politie-eenheid Oost-Nederland brengen onder het genot van een hapje en een drankje ondernemers op de hoogte van actuele ontwikkelingen op het gebied van cybersecurity. Zij geven tips en informatie over wat ondernemers preventief kunnen doen om te voorkomen dat hun onderneming ten prooi valt aan een of andere vorm van cybercrime. De impact is groot, een slachtoffer doet op Better Safe Than Sorry zijn verhaal.

De flyer met informatie is hier te downloaden.