Week van de Veiligheid

Als ondernemer start je je bedrijf vanuit passie, met een missie. Veiligheid is misschien niet het eerste waar je dan aan denkt, maar is wel een belangrijke voorwaarde voor succesvol ondernemerschap, voor jou als ondernemer, voor je medewerkers, maar ook voor toeleveranciers en klanten. Ook voor jou als medewerker is een veilige werkomgeving van essentieel belang; daar sta je mogelijk pas bij stil als dit niet meer vanzelfsprekend is.

Tijdens de jaarlijkse Week van de Veiligheid sta jij als medewerker en ondernemer centraal. Je kunt vaak deelnemen aan een bijeenkomst in je gemeente, een (online) cursus volgen of luisteren naar de ervaringen en tips van andere medewerkers en ondernemers tijdens (digitale) bijeenkomsten.

Met het oog op veiligheid bij het werk en binnen bedrijven vindt ieder jaar in oktober, in week 41, de Week van de Veiligheid plaats. De Week van de Veiligheid is een initiatief van en door medewerkers en ondernemers. Tijdens deze week wordt aandacht besteed aan de mogelijkheden om criminaliteit te voorkomen en ieder meer alert en weerbaar te maken. Door heel het land worden activiteiten voor medewerkers, ondernemers, bedrijven en inwoners van gemeenten georganiseerd.

Week van de Veiligheid 2022

De komende Week van de Veiligheid vindt plaats in week 41 2022. Te zijner tijd is op deze pagina en in de kalender op deze website informatie te vinden over de verschillende activiteiten.

Programma 2021

Het ministerie van Justitie en Veiligheid ondersteunde in samenwerking met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) de Week van de Veiligheid van harte.

Bewust of onbewust kun je als ondernemer en ondernemer te maken krijgen met criminaliteit. Bijvoorbeeld als de kassa wordt leeggeroofd (overval), als je wordt opgelicht (fraude), je onder druk wordt gezet om een ruimte ter beschikking te stellen voor criminelen (ondermijning) of als mensen tijdens een onderlinge ruzie je zaak kort en klein slaan (geweld).

Ook krijgen ondernemers en hun medewerkers regelmatig te maken met e-mails met links naar valse websites, met telefoontjes van zogenaamde bankmedewerkers (spoofing) of een andere vorm van gedigitaliseerde of cybercriminaliteit.

In 2021 vond de Week van de Veiligheid tussen 11 en 14 oktober plaats. Via onderstaande links kom je op de themapagina’s van de besproken onderwerpen terecht.

Maandag 11 oktoberCyber en digitale veiligheid

Dinsdag 12 oktoberOvervallen

Woensdag 13 oktoberOndermijning

Donderdag 14 oktoberAanpak geweld

Iedere avond werd een talkshow georganiseerd onder leiding van presentator Ewout Genemans. Deze zijn terug te kijken via onderstaande links. Je kunt onderaan de uitzendingen zoeken op bepaalde onderwerpen of scrollen naar de tips.

De acties die liepen tijdens de Week van de Veiligheid in 2021 zijn inmiddels afgerond.

Talkshows