Week van de Veiligheid

Als ondernemer start je je bedrijf vanuit passie, met een missie. Veiligheid is misschien niet het eerste waar je dan aan denkt, maar is wel een belangrijke voorwaarde voor succesvol ondernemerschap, voor jou als ondernemer, voor je medewerkers, maar ook voor toeleveranciers en klanten. Ook voor jou als medewerker is een veilige werkomgeving van essentieel belang; daar sta je mogelijk pas bij stil als dit niet meer vanzelfsprekend is.

Tijdens de jaarlijkse Week van de Veiligheid sta jij als medewerker en ondernemer centraal. Je kunt vaak deelnemen aan een bijeenkomst in je gemeente, een (online) cursus volgen of luisteren naar de ervaringen en tips van andere medewerkers en ondernemers tijdens (digitale) bijeenkomsten.

Met het oog op veiligheid bij het werk en binnen bedrijven vindt ieder jaar in oktober, in week 41, de Week van de Veiligheid plaats. De Week van de Veiligheid is een initiatief van en door medewerkers en ondernemers. Tijdens deze week wordt aandacht besteed aan de mogelijkheden om criminaliteit te voorkomen en ieder meer alert en weerbaar te maken. Door heel het land worden activiteiten voor medewerkers, ondernemers, bedrijven en inwoners van gemeenten georganiseerd.