Aanpak geweld

U hoopt er als ondernemer of medewerker niet mee te maken te krijgen, maar er kunnen zich situaties voordoen waardoor u toch met geweld in aanraking komt, direct of indirect. Deze situatie kan te maken hebben met het gebruik door anderen van alcohol en/of drugs of andere factoren. Zo zijn er meerdere risicofactoren voor het ontstaan van geweld. Soms zijn er al aanwijzingen, signalen dat een woordenwisseling van gaan escaleren. Het is goed op dit soort situaties te zijn voorbereid.

Wat kunt u doen?

  • Leg beleid over agressie op de werkvloer schriftelijk vast bepaal welke maatregelen ingezet kunnen worden;
  • Zorg voor fysieke (bouwkundige) barrières die de kans op slachtofferschap verkleinen;
  • Probeer conflictsituaties zo veel mogelijk in een vroeg stadium te de-escaleren. Blijf vriendelijk en correct in uw gesprek met de klant;
  • Laat medewerkers een training omgaan met agressie en geweld volgen.

Bent u of een medewerker slachtoffer geworden?

  1. Bel 112 of doe een melding bij Meld Misdaad Anoniem (0800-7000) of via de website van Meld Misdaad Anoniem;
  2. Doe aangifte bij de politie op Politie.nl;
  3. Vraag hulp bij of advies via de website van Slachtofferhulp Nederland.

Alleen door het doen van aangifte of een melding ontstaat er een beter beeld van wat er speelt. Op basis daarvan kunnen we als publieke en private partijen kijken welke andere maatregelen we moeten nemen.

Wapengerelateerd geweld

Als ondernemer kunt u bijdragen aan het voorkomen van wapengerelateerd geweld in de samenleving. Bijvoorbeeld door geen legale messen te verkopen aan jongeren en in de horeca door gebruik te maken van horecawapenkluizen voor wapens die bij klanten aangetroffen zijn.

Aanpak wapenbezit

Meer informatie?

Hier vindt u handige tips vanuit verschillende branches, de politie en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).

Collectief winkelverbod - Het CCV
Met een collectief winkelverbod kan de agressieve overlastgever voor langere tijd de toegang ontzegd worden tot alle deelnemende winkels in het winkelgebied. Wanneer iemand met een verbod toch de winkel binnenkomt, dan is direct sprake van huisvredebreuk. In de praktijk blijkt dat het instellen van een collectief winkelverbod preventief werkt.

KHN | Collectieve Horecaontzegging
Met een Collectieve horecaontzegging (CHO) kunnen horecaondernemers binnen een bepaald uitgaansgebied notoire overlastgevers uit hun zaak weren. Iemand die geweld gebruikt, overlast veroorzaakt, steelt of een ander delict in of rond een uitgaansgelegenheid pleegt, krijgt een ontzegging voor alle aangesloten horecagelegenheden. Als een persoon met een ontzegging toch een zaak binnengaat, is er sprake van huisvredebreuk.

De Platforms Veilig Ondernemen
Wilt u lokale of regionale veiligheidsproblemen die betrekking hebben op veilig ondernemen met partners oppakken? Denk dan ook aan het Platform Veilig Ondernemen (PVO) in uw regio.

Trainingen
Voor leden KHN

De situatie de baas
Met behulp van de online training De situatie de baas leert u om te gaan met situaties op de werkvloer waarin agressie voorkomt, zodat u de situatie de baas blijft. Bezoek ook de andere pagina's over dit onderwerp op Supermarkt.nl.

Taskforce Onze hulpverleners veilig

Begin 2021 werd door Minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid het startschot gegeven voor de Taskforce Onze hulpverleners veilig. Deze Taskforce is opgericht om geweld tegen hulpverleners tegen te gaan. Het doel is om tot een gedragsverandering in de maatschappij te komen zodat hulpverleners hun werk veilig kunnen doen. De Taskforce werkt aan de hand van een actieprogramma waarin drie actielijnen uiteen zijn gezet. Allereerst wordt ingezet op communicatie met burgers om de norm te versterken. Jeugd speelt hierbij een belangrijke rol. Daarnaast wordt ingezet op veilig werkgeverschap en agressie voorkomen en vervolgen.

In het najaar van 2021 zijn de eerste acties van de Taskforce naar buiten gebracht.

Samenwerking met AJB
Op 29 september 2021 startte een samenwerking tussen de Taskforce en de gedragsinterventie Alleen jij bepaalt wie je bent. Deelnemers aan de interventie krijgen de komende maanden een serie workshops rond thema’s als respect en tolerantie. Hulpverleners worden hier direct bij betrokken om jongeren op een positieve manier met hen kennis te laten maken.

#Zetjezelfnietbuitenspel, samenwerking met scheidsrechter Serdar Gözübüyük
Aan het begin van de Week van de Veiligheid, op 11 oktober 2021, werd een samenwerking met scheidsrechter Serdar Gözübüyük afgetrapt op een school in Gouda, samen met de voorzitter van de Taskforce, burgemeester Pieter Verhoeve van Gouda. Serdar Gözübüyük zal de komende tijd op een aantal scholen in de grote steden workshops gaan geven waarin hij onder meer vertelt over respect op en naast het voetbalveld. Ten behoeve van deze actie, onder de noemer #Zetjezelfnietbuitenspel, is een promotiefilm met Serdar Gözübüyük opgenomen en een poster gemaakt die hieronder te downloaden zijn.

Om de huidige actie van de Taskforce zoveel mogelijk bereik te geven, zijn voetbalclubs in Nederland, evenals gemeenten en andere partners opgeroepen om de video en/of de poster online te delen met de hashtag #Zetjezelfnietbuitenspel. Indien u deze boodschap ook wilt steunen, kunt u de video en de poster hieronder downloaden.