Ondermijning

De term ondermijning hoort u steeds vaker op tv en leest u vaker in nieuwsberichten. Maar wat is dat nu eigenlijk? Kort gezegd: Bij ondermijnende criminaliteit maakt ‘de onderwereld’ gebruik van de ‘bovenwereld’, van ‘gewone’ mensen en organisaties.

Onder ondermijning scharen we verschillende vormen van criminaliteit die de maatschappij ondermijnen doordat de grenzen tussen ‘de onderwereld’ en ‘de bovenwereld’ vervagen. Criminelen gebruiken bedrijven, vergunningen en vastgoed en hebben hierbij medewerking nodig van ‘de bovenwereld’, bijvoorbeeld in de vorm van notarissen en makelaars. Bij ondermijning kan ook worden gedacht aan drugssmokkel via luchthavens, witwassen en zwaar geweld. Op Rijksoverheid.nl vindt u meer uitleg over vormen van ondermijnende criminaliteit.

Bent u slachtoffer geworden?

 1. Bel 112 of doe een melding bij Meld Misdaad Anoniem (0800-7000) of via de website van Meld Misdaad Anoniem;
 2. Doe aangifte bij de politie via de pagina Aangifte of melding doen op Politie.nl;
 3. Vraag hulp bij of advies via de website van Slachtofferhulp Nederland.

Alleen door het doen van aangifte of een melding ontstaat er een beter beeld van wat er speelt. Op basis daarvan kunnen we als publieke en private partijen kijken welke andere maatregelen we moeten nemen.

Meer informatie?

Hier vindt u handige tips vanuit verschillende branches, gemeente, de politie, het OM en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).

CCV
Algemene informatie van het CCV over ondermijning vindt u op de pagina Georganiseerde criminaliteit en ondermijning en op de pagina Platform Veilig Ondernemen van de website van het CCV.

Politie
Op de website van de politie wordt de volgende informatie gegeven:

 • Wat is ondermijning?;
 • Voorbeelden van ondermijning;
 • Dit doet de politie tegen ondermijning;
 • Meld ondermijning.

Ga voor meer informatie naar de pagina over ondermijning  op Politie.nl.

Zonder heler geen steler: stop heling
Ook heling speelt bij ondermijning een rol. Op de pagina Stop heling van deze pagina vindt u informatie en tips om heling te stoppen.

De Platforms Veilig Ondernemen

 • Wilt u lokale of regionale veiligheidsproblemen die betrekking hebben op veilig ondernemen met partners oppakken? Denk dan ook aan het Platform Veilig Ondernemen (PVO) in uw regio;
 • Bekijk het filmpje van het PVO Amsterdam-Amstelland.

RIEC / LIEC

RIEC Midden-Nederland
Om het thema ondermijning landelijk breder bekend te maken, is op initiatief van RIEC Midden-Nederland een app ontwikkeld. Het doel van de app is het vergroten van kennis en bewustwording van ondermijning.

Bezoek de pagina Ondermijnende criminaliteit op de website van de RIEC's en het LIEC voor meer informatie.

Koninklijke Horeca Nederland
Herkent u de signalen van mensenhandel in uw hotel? Volg de e-learning op de website van Koninklijke Horeca Nederland (KHN).

Voorbeelden uit de gemeente Rotterdam
De gemeente Rotrterdam heeft voorbeelden van ondermijning op een rijtje gezet.

 • Voelt het verdacht? Gewoon even melden!
  In deze brochure (onderaan deze pagina te downloaden) wordt aangegeven welke signalen er kunnen zijn waaraan je ondermijnende criminaliteit kunt herkennen, zoals diefstal zonder sporen van inbraak of personen die op tijden en plekken aanwezig zijn zonder reden.
 • Bedrijfspand verhuren? Voorkom onbedoelde criminaliteit!
  Deze brochure (onderaan deze pagina te downloaden) is bedoeld voor vastgoedeigenaren, makelaars en bemiddelaars. Criminelen zijn zeer geïnteresseerd in de vastgoedsector. Ze zoeken bijvoorbeeld bedrijfsruimtes voor wietteelt of mensenhandel. Daarom is het belangrijk dat u signalen van ondermijning kunt herkennen. Deze brochure somt risico’s en signalen op en is ook relevant buiten de gemeente Rotterdam.

Daar zit een luchtje aan
Mogelijk dat u in uw omgeving iets is opgevallen of ruikt u (ineens) een vreemde geur. Met een bewustwordingscampagne wil het Openbaar Ministerie (OM) mensen bewegen vaker hun vermoedens van xtc-productie te melden. De informatie hierover vindt u op de website van het OM.

E-learnings signalering uitbuiting in hotels en vakantieparken