Overvallen

Als u naar Opsporing Verzocht kijkt, komen er regelmatig beelden voorbij van een overval. Dan wordt weer duidelijk dat dit een gebeurtenis is met enorme impact voor de ondernemer en voor medewerkers die dit overkomt. Er zijn mogelijkheden om uw zaak minder aantrekkelijk te maken voor criminelen, bijvoorbeeld door de buit extra te beveiligen, door het aanbrengen van goede camera’s en door klanten actief te begroeten en aan te kijken. Extra alertheid rond openings- en sluitingstijd is ook van belang, waarbij – op bepaalde tijden – een magneetslot ervoor kan zorgen dat u bijvoorbeeld bij het opruimen van de zaak tegen sluiting niet ineens wordt verrast.

Bent u slachtoffer geworden?

 1. Bel 112 of doe een melding bij Meld Misdaad Anoniem (0800-7000) of via de website van Meld Misdaad Anoniem;
 2. Doe aangifte bij de politie via de pagina Aangifte of melding doen op Politie.nl;
 3. Vraag hulp bij of advies via de website van Slachtofferhulp Nederland.

Alleen door het doen van aangifte of een melding ontstaat er een beter beeld van wat er gebeurt en strafbare feiten die worden gepleegd. Op basis daarvan kunnen we als publieke en private partijen kijken welke andere maatregelen we moeten nemen.

Meer informatie?

Hier vindt u handige tips vanuit verschillende branches, politie en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).

Overvalpreventie

 • Overvalpreventie folder met informatie en tips in het Mandarijn, Engels en Nederlands voor ondernemers (onderaan deze pagina te downloaden);
 • Rapport van de Federatie Goud en Zilver met vele – nog steeds actuele - adviezen;
 • De evaluatie van de maatregelen (onderaan deze pagina te downloaden).

Trainingen

De situatie de baas
Met behulp van de online training De situatie de baas leert u om te gaan met situaties op de werkvloer waarin agressie voorkomt, zodat u de situatie de baas blijft.

Diverse andere trainingen voor leden van de KHN:

Oog voor veiligheid
De e-learning Oog voor veiligheid is voor medewerkers in de levensmiddelenbranche van het Centraal Bureau Levensmiddelen.

Advies van de politie: wat te doen bij een winkeloverval?

 • Accepteer dat u overvallen wordt. Speel niet de held, werk mee en blijf zo rustig mogelijk.
 • Geef het geld/goed waar om wordt gevraagd af.
 • Kijk en blijf kijken – als dat u niet in gevaar brengt - om een zo goed mogelijk signalement aan de politie te kunnen geven.
 • Let goed op de stem en het uiterlijk van de overvaller (niet op het wapen).

Heling

Het CCV heeft een speciale pagina over heling met infromatie en tips om heling tegen te gaan. Meer informatie over heling is te vinden op Stopheling.nl en op de pagina Stop heling van deze website.

Naar schatting wordt tachtig procent van de gestolen spullen weer doorverkocht. Opkopers en handelaren in tweedehands goederen vormen een belangrijk afzetkanaal voor stelers en helers. Als u deze spullen koopt, houdt u inbraken, overvallen, straatroof en andere vormen van diefstal in stand. Bovendien maakt u zich schuldig aan heling. U loopt het risico dat de politie de opgekochte spullen in beslag neemt.

Wanneer moet u alert zijn?

 • Er worden gebruikte spullen aangeboden voor een prijs die te mooi is om waar te zijn;
 • De unieke kenmerken van het product zijn verwijderd. Denk bijvoorbeeld aan het wegslijpen van het framenummer van een fiets of het eigen serienummer van een apparaat;
 • Een particulier biedt iedere week sieraden of andere tweedehands spullen aan;
 • De aanbieder geeft ontwijkende antwoorden op de vraag naar de herkomst van het product;
 • De originele verpakking ontbreekt;
 • Een aankoopbon, gebruiksaanwijzing of garantiebewijs ontbreekt.

Wat kunt u doen?

 • Controleer bij spullen met een serienummer altijd vooraf via Stop Heling of deze bij de politie als gestolen geregistreerd zijn;
 • Neem contact op met de politie als een gestolen product aangeboden wordt;
 • Heeft u te goeder trouw toch een gestolen product gekocht dat door de politie in beslag is genomen? Doe dan aangifte van heling en laat via SODA de schade verhalen op de aanbieder. Bezoek voor meer informatie de website van SODA.

De Platforms Veilig Ondernemen

 • Wilt u lokale of regionale veiligheidsproblemen die betrekking hebben op veilig ondernemen met partners oppakken? Denk dan ook aan het Platform Veilig Ondernemen (PVO) in uw regio;
 • Bekijk het filmpje van het PVO Amsterdam-Amstelland.

Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)
Het CCV biedt informatie voor ondernemers en gemeenten over veilig ondernemen, (bedrijfs)overvallen en heling.

Kijk op de website van het CCV voor meer informatie over overvallen en aanpak bedrijfsovervallen.