Alleen jij bepaalt wie je bent

Alleen jij bepaalt wie je bent (AJB) is een, door het Nederlands Jeugdinstituut, erkende interventie en is gericht op kwetsbare en beïnvloedbare jongeren tussen de 10/12 en 18 jaar. Doelstelling van de interventie is gedragsverbetering en het voorkomen van delinquent gedrag.
 

Meer over AJB:  

Alleen jij bepaalt wie je bent (AJB)

AJB heeft als doel het voorkomen van de ontwikkeling van overlastgevend en/of delinquent gedrag en het verminderen van reeds aanwezig overlastgevend en/of delinquent gedrag. Dit wordt bereikt door het versterken van beschermende factoren en het verkleinen van risicofactoren ten aanzien van overlastgevend en/of delinquent gedrag bij jongeren van 12 - 18 jaar, die onderwijs volgen aan een praktijkschool of de basis- of kaderberoepsgerichte leerweg van het VMBO. Zij krijgen een gestructureerde vrijetijdsbesteding in de vorm van deelname aan een teamsport (voetbal/basketbal/honkbal) op een lokale sportvereniging in de buurt van hun school, waarbij zij worden begeleid door specifiek geselecteerde en opgeleide trainers. De effectieve en bewezen interventie duurt twee jaar, 6 tot 8 uur per week en wordt uitgevoerd volgens een vaste methodiek.

Doelgroep

Jongeren in de leeftijd van 12 tot 18 jaar die onderwijs volgen aan een praktijkschool of de basis – of kaderberoepsgerichte leerweg van het vmbo.

Aanpak

AJB beoogt een positieve gedragsverandering te realiseren. Dit, door de jongeren uit de doelgroep een structurele vrijetijdsbesteding te bieden in de vorm van deelname aan een teamsport op een lokale sportvereniging, waar de doelgroep wordt begeleid door specifiek geselecteerde en opgeleide trainers.

Inzet ambassadeurs

Ambassadeurs worden gedurende de interventie ingezet om (potentiele) deelnemers te verleiden deel te blijven nemen aan AJB. Deze ambassadeurs zijn (ex-)topsporters aan wie jongeren zich kunnen spiegelen en op kunnen trekken. Zij zijn, gezien hun achtergrond en levensverhaal, de personificatie van de boodschap ‘Alleen jij bepaalt wie je bent’.

Werkzame elementen

• Positieve rolmodellen staan centraal

• Gedragscontract aanwezig; er worden duidelijke afspraken gemaakt rondom gedrag

• Vrijetijdsbesteding in groepsverband staat centraal

• Individuele begeleiding van de doelgroep naast het werken in groepsverband

• Lage intensiteit van de interventie (gemiddeld 6 - 8 uur per week). De inhoudelijke werkzame elementen van de AJB interventie zijn gebaseerd op het onderzoek van Van der Put et al. (2013) waarin werkzame elementen van effectieve secundair preventieve interventies worden beschreven. Dit zijn interventies gericht op het voorkomen van de ontwikkeling van persistent delinquent gedrag, bij een doelgroep die risico- of licht delinquent gedrag vertoont.

Wat levert het op?

  • AJB-deelnemers komen twee keer minder vaak in contact met de politie en worden drie keer minder vaak veroordeeld voor een misdrijf dan jongeren uit een controlegroep.
  • Dit resulteert in een positief keten effect, in zowel het onderwijs, sociaal domein als het veiligheidsdomein.
  • De maatschappelijke rendementsratio van AJB is 1:19-32 EUR.
     

Effectieve jeugdinterventie

AJB is in maart 2019 erkend door de Erkenningscommissie Justitiële Interventies als effectief volgens eerste aanwijzingen. Uit diverse evaluaties van de Universiteit van Amsterdam blijkt dat AJB een positieve gedragsverandering realiseert bij deelnemers in vergelijking met een controlegroep. Uit de meest recente studie van de UvA, gepubliceerd in de zomer van 2018, blijkt dat deelnemers aan AJB tot twee keer minder in contact komen met de politie dan jongeren uit een controlegroep en tot drie keer minder worden veroordeeld voor een misdrijf dan jongeren uit een controlegroep.
 

Meer over AJB: