Mijn Cyberrijbewijs

Mijn Cyberrijbewijs is een lesprogramma dat de digitale weerbaarheid van kinderen vergroot.

Cybercrime is een sterk groeiend fenomeen waar jongeren als slachtoffer, dader of omstander mee te maken kunnen krijgen. Deze online delicten kennen verschillende vormen zoals hacken, online fraude, phishing, sexting en online haatzaaien. Om daderschap en slachtofferschap in het digitale domein te voorkomen heeft het team Aanpak Criminaliteitsfenomenen (ACF) van het Ministerie van Veiligheid en Justitie Mijn Cyberrijbewijs ontwikkeld.

Mijn Cyberrijbewijs

Bij jong zijn hoort ook risico’s nemen en grenzen opzoeken, ook in het digitale domein. Juist in de cyberwereld zijn deze grenzen tussen goed en kwaad, strafbaar of niet, vaak minder duidelijk dan in de “echte wereld” ofwel het fysieke domein. Zo worden jongeren makkelijk slachtoffer of dader van cybercrime. Met dit laatste zijn ze in overtreding en dus strafbaar, iets dat veel jongeren zich niet beseffen. Met die reden is het belangrijk dat jongeren goed worden begeleid vanaf het moment dat zij de digitale snelweg opgaan.

Doelgroep

Mijn Cyberrijbewijs is een gratis lesprogramma dat bijdraagt aan de digitale weerbaarheid van leerlingen uit groep 7 en 8 van het primair onderwijs. Aan de hand van illustrerende thema’s zoals online hate speech, online fraude, doxing, hacking en sexting leren en ervaren kinderen meer over online slachtoffer- en daderschap en wat je kan doen als omstander.

Van kennis, via inzicht naar gedrag en handelingsperspectief

Via een film maakt de klas kennis met middelbare scholieren die voor straf online moeten nablijven voor een digitaal misdrijf dat heeft plaatsgevonden. Hoe zit het precies? Hoe heeft het zo ver kunnen komen? Door middel van een in het onderwijs beproefde methodiek, ‘de socratische dialoog’ gaat de klas op zoek naar het ‘hoe’ en ‘waarom’ en vertalen hun ervaringen naar eigen regels en groepsafspraken.

Meer over Mijn Cyberrijbewijs:

https://mijncyberrijbewijs.nl